• Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

© 2023 by PLASTOIL Europe a.s.

PROČ POL?

PROTOŽE TO DÁVÁ SMYSL

PO VŠECH STRÁNKÁCH...

 

DOBA PLASTOVÁ

Náš svět vstoupil do věku plastů, zanechávaje po sobě obrovské množství plastového odpadu. Naše ulice, země a voda jsou znečištěny plastovými obaly a nádobami od různých výrobků, nákupními taškami a balíky fólií, včetně PET lahví (na které se naše řešení nevztahuje). Jen zlomek z plastového odpadu je shromažďován a recyklován. I tak je však ve většině případů určen ke spálení nebo uložení na skládku a stále tak znečišťuje životní prostředí, jen v jiné podobě.

Jsme rádi, že recyklace PET láhví v několika evropských zemích do jisté míry probíhá a byla přijatá opatření směřující ke snížení kontaminace našeho životního prostředí plastovým odpadem. Je to však jen "kapka v moři" plném plastového odpadu.

 

Naše vize měla světu poskytnout příležitost, aby se stal zdravějším místem.

Rozhodli jsme se přijmout tuto výzvu a strávili jsme téměř jedno desetiletí hledáním a vývojem spolehlivé technologie, která by dokázala přeměnit plastový odpad do čisté a použitelné formy a zároveň byla ekonomicky rentabilní.

Nebylo to jednoduché, ale dnes můžeme hrdě oznámit: „Byli jsme úspěšní!“

Výsledkem našeho úsilí je zařízení v podobě kompaktní technologické linky umístěné v kontejneru. Je zkonstruována ke komerčnímu využití pro trvalý provoz v malých i velkých areálech pro zpracování odpadu, skládkách i v místech, kde je potřeba jednorázově zpracovat velké množství plastového odpadu.

MODULARITA

MODULARITA TECHNOLOGIE UMOŽŇUJE EFEKTIVNÍ NASTAVENÍ OBCHODNÍHO MODELU PŘI VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY JIŽ OD ZAČÁTKU BEZ RIZIKA VYSOKÝCH INVESTIC S MOŽNOSTÍ RYCHLÉHO ROZŠÍŘENÍ KAPACIT.

OLEJ Z RECYKLACE

FINÁLNÍ PRODUKT K PŘÍMÉMU VYUŽITÍ - V PETROCHEMII, RAFINÉRSKÉM PRŮMYSLU ČI PRO ENERGETICKÉ ÚČELY.

EKOLOGICKÉ

ŘEŠENÍ

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ BEZ ZPLODIN S MINIMÁLNÍMI ENERGETICKÝMI NÁROKY A UHLÍKOVOU STOPOU.

GLOBÁLNÍ EFEKT

JEDINÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ BEZ NUTNOSTI OBŘÍCH INVESTIC UMOŽŇUJE ROZŠÍŘIT EFEKTIVNÍ RECYKLACI DO VŠECH ČÁSTÍ SVĚTA, KTERÉ ČELÍ PROBLÉMU S PLASTOVÝM ODPADEM.

NÁVRATNOST INVESTICE

INVESTICE DO PLASTOIL ŘEŠENÍ SE EKONOMICKY VYPLATÍ. NÁVRATNOST INVESTICE V ŘÁDU NĚKOLIKA MÁLO LET V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM BUSINESS MODELU.

Člen skupiny

Active Development Investments a.s.