• Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black

© 2023 by PLASTOIL Europe a.s.

K výrobě 1 litru plastového oleje je třeba 1 kg plastového odpadu a méně než 1 kWh elektrické energie.

Klíčové ukazatele:

Kontejnerové řešení:

 1. Samostatně stojící bez nároků na stavební připravenost

 2. Snadno umístitelné přímo ke zdroji plastového odpadu

 3. Zapojitelné do stávající infrastruktury v odpadovém hospodářství

 4. Plně certifikované splňující náročná provozní a bezpečnostní kritéria

Modulární řešení s nízkými investiční náklady:

 1. Snadné dimenzování na míru stávajících areálů třídících linek

 2. Nízké režijní náklady a minimální personální nároky

 3. Efektivní regulace v závislosti na fluktuaci kvality a kvantity zdroje – odpadu

Jediné řešení s ekonomickou životaschopností a provozní udržitelností:

 1. Velmi nízké provozní náklady

 2. Vysoká kvalita výstupních produktů

 3. Vzdáleně kontrolovaná a řízená technologie

 4. Nízké požadavky na odbornost personálu

Prezentace ke stažení

Kontejnerová sestava se dimenzuje dle množství plastového materiálu, které má zákazník k dispozici a které předpokládá zpracovávat za určitou dobu.

Na příkladu kapacity 5 tun denně plastového odpadu jsou prostorové nároky následující:

KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ BENEFITY

 • Technologie Plastoil vykazuje z hlediska ekonomiky provozu několik klíčových benefitů – v první řadě je k provozu technologie potřeba jen elektrické energie, další charakteristikou je velmi sofistikované řízení procesu, které díky vzdálené kontrole nevyžaduje přítomnost technologa – což přináší významnou úsporu mzdových nákladů a kvalifikační požadavky na personál jsou minimální – díky automatizaci je zásah lidského faktoru omezen na dozor přípravy materiálu a vizuální kontrolu.

 • Díky kvalitnímu odolnému zpracování, použitým materiálům a konstrukční jednoduchosti vykazuje technologie Plastoiil – Nenáročnost provozu a dlouhou životnost technologie. Linka Plastoil je zkostruována kromě jediného dílu ze statických prvků. Údržba je snadná a proveditelná po autorizaci běžně dostupnými řemesly.

 • K výrobě 1 l plastového oleje je třeba 1 kg plastového odpadu a méně než 1 kWh elektrické energie.

 • Další provozní náklady a rozpočet režijních nákladů:

  • Personální požadavky – 1 směna provozu – příprava materiálu, bez nutné kvalifikace.

  • Náklady na servis a údržbu – 170 hodin / rok.

  • Každý stroj má kapacitu 1.000 kg (1.000 l) / den.

  • Ročně lze uvažovat s 348 dny provozu stroje.

Likvidujeme plastové odpady z komunálních sběrů a zbytků z výroby, jsme smysluplnou alternativou k olejům ze zemědělských plodin, biolihům a dalším "bio" produktům.

Prezentace se aktualizuje, brzy bude uploadována. Děkujeme za strpení.

Člen skupiny

Active Development Investments a.s.