• Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

© 2023 by PLASTOIL Europe a.s.

Klíčová fakta:

Šetrnost ohleduplnost technologie naplňuje i výstupní produkt – jedná se o olej použitelný zejména v petrochemickém průmyslu, který vykazuje vysokou hodnotu úspory skleníkových plynů (tzv. uhlíkovou stopu) – pouze 23 g eq. CO2

Technologie tak koresponduje s mezinárodními závazky států spojených národů a představuje potenciál pro šetrné a udržitelné nákládání s fosilními zdroji.

Díky jedinečným vlastnostem technologie je kvalita produkovaného oleje na vysoké úrovni a na rozdíl od jiných technologií tak umožňuje např. výrobu ušlechtilých paliv pro dopravu – technologie tak umožní získat pokročilá paliva spojující jak úsporu surovin, tak kvalitní palivo, které nepoškozuje motory. V neposlední řadě však kvalita paliva umožňuje jeho využití v rafinérském průmyslu – v podstatě se tak kruh využití suroviny zcela využívá, protože z oleje Plastoil vznikají opět produkty kategorie BTX, střední frakce pro etylenovou jednotku a další produkty, pro jejichž surovinu by za jiných okolností byla spotřebovávána ropa – Plastoil tak šetří spotřebu primární suroviny.

Díky technologii Plastoil skýtá plastový odpad nový potenciál pro pokročilá paliva, nová strategie EU pro obnovitelné zdroje 2020-2030 vyžaduje 10% obnovitelných zdrojů v dopravě. My přicházíme s technologií, která je připravena obnovitelné a druhotné zdroje v dopravě realizovat.

Balíček oběhového hospodářství – aneb jak uzavřít cyklus plastového odpadu – technologie Plastoil přináší klíčový prvek do tzv. cirkulární ekonomiky pro obtížně řešitelnou oblast plastového odpadu.

Člen skupiny

Active Development Investments a.s.