• Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black

© 2023 by PLASTOIL Europe a.s.

Instalace a uvedení do provozu

Specializovaný monitorovací a servisní tým společnosti PLASTOIL je k dispozici v případě potřeby poskytnout zákazníkům komplexní podporu, včetně instalace, uvedení do provozu, školení obsluhy, diagnostiky chyb a rutinní údržby. Abychom zaručili, že jednotka POL a všechna periferní zařízení plně využívají svůj potenciál a bezpečným způsobem, jsme připraveni nabídnout podporu našich vyškolených, vysoce kvalifikovaných techniků, kteří jsou schopni zařízení nainstalovat, uvéz do provozu a vyškolit obsluhující personál zákazníka, tak aby provoz a údržba u zákazníka byly bezproblémové. Zákazníci mohou také navštívit výrobní závod v České republice nebo vyslat svůj obsluhující personál & pracovníky údržby, za účelem důkladného zaškolení. Náš vícejazyčný podpůrný tým a síť partnerských společností zpracují dotazy z celého světa. 

Trváme na tom, že zařízení instalují buď PLASTOIL technici, nebo naši autorizovaní distributoři a partnerské společnosti. Tímto způsobem můžeme zajistit, že zařízení dorazí na místo ve odpovídajícím stavu, a že sestava je sestavena správně tak, aby vyhovovala podmínkám na místě. Použití personálu PLASTOIL pro tento účel má za následek rychlejší instalaci zařízení, nižší riziko počátečních provozních problémů a nižší náklady na instalaci. Umožňuje nám také porozumět detailům v místě instalace a poskytnout tak zákazníkovi odpovídající kontaktní osoby v rámci organizace PLASTOIL. Naše zapojení do procesu instalace a uvedení do provozu je zásadní a usnadňuje identifikaci a pomoc při nápravě jakýchkoliv problémů, které by moholy nastat později. Klíčem k našim službám je rychlá, pozitivní reakce na požadavky na údržbu a důkladný personál technické podpory, který poskytuje užitečné, přátelské poradenství pro dotazy zákazníků. Náš kolektivní tým partnerů a zkušených servisních techniků na různých místech po celém světě, jsou k dispozici pro zákaznické návštěvy a také dokáže poskytnout efektivní řešení na místě. 

Náhradní díly

Aby se minimalizovalo riziko dlouhé doby dodání náhradních dílů a výsledné nákladné prostoje zařízení, PLASTOIL a naše síť partnerů/distributorů drží základní náhradní díly, včetně podávacího šneku, senzorů, elektrických dílů a dalších dílů. Pokud je to možné, PLASTOIL používá k výrobě našich zařízení snadno dostupné, standardní díly (jako jsou ložiska, topné pásy, motory, převodovky, svorníky atd.). Tato funkce zaručuje dostupnost dlouhodobých dílů po celou dobu životnosti zařízení, bez ohledu na jejich umístění.

 

Doporučujeme našim zákazníkům používat periferní zařízení vysoké kvality. Pokud chce zákazník koupit periferní zařízení přímo PLASTOIL není zodpovědný za výpadky způsobené poruchami těchto zařízení. Můžeme však poskytnout další podporu tím, že doporučíme zařízení, která jsou vhodná pro konkrétní zákaznické projekty/aplikace. Použití pouze doporučeného vybavení maximalizuje provozuschopnost a tím zvyšuje efektivitu vašeho projektu využívající technologie POL.. 

Člen skupiny

Active Development Investments a.s.